Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

Søknadsfrist:
21. desember 2021
Målgruppe:
Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Ansvarlig:
Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner

Vi har fått 25,850 mill. kroner til fordeling til kommunene. Ordningen gjelder ut 2021, med søknadsfrist 21. desember (ny virkningstidspunkt og søknadsfrist).

Publisert 07.01.2021, Oppdatert 24.11.2021

Tilskuddets formål og målgruppe

Fastlege er en av gruppene som står sentralt i arbeidet mot koronaviruset. De er utsatt for smitte og påfølgende karantene, som resulterer i sykefravær og merutgifter for kommunene som må dekke inntektstapet. Andre yrkesgrupper som er selvstendige næringsdrivende, mottar sykepenger ved koronarelatert sykefravær.

Målet med denne tilskuddsordningen er å kompensere kommunene for merutgifter til dekning av inntektstap ved sykefravær for fastleger som håndterer koronaviruset. 

Kommunene vil bli kompensert for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden, en praksiskompensasjon på 9 752 kroner per fraværsdag hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus eller som følge av risiko for å ha fått smitte, må ut av jobb og i karantene. 

Presisering fra Helsedirektoratet om målet med ordningen:

Hvis det ikke er åpenbart at risiko for smitte skyldes andre forhold enn arbeidet som lege, bør det legges til grunn at det gir rett til inntektskompensasjon. Med dette vil en uavklart smittesituasjon, som det i mange tilfeller vil være, gi rett til inntektskompensasjon.

Praktisk informasjon:

  • Ordningen gjelder ut året 2021. Ordningen ble forlenget ved Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2021, slik at den nå også gjelder det andre havlvåret.
  • Om ønskelig kan kommunene oversende søknader løpende og i flere omganger, eller samle opp og oversende oss innen 21. desember 2021. Dersom det søkes om kompensasjon for de samme fastlegene i flere omganger er det viktig at det bekreftes at tidspunktene for sykefraværet er kontrollert. 
  • Saksbehandling og utbetaling skjer fortløpende. 
  • Søknadsskjemaet i margen til høyre må benyttes ved oversendelse av søknaden. Merk at en eventuell tildeling skjer på bakgrunn av regnskapsførte utgifter.
  • Tilskuddet fungerer som en refusjonsordning uten krav til videre rapportering fra kommuner.

Søknaden sendes til sfovpost@statsforvalteren.no merket med Stab for kommuneøkonomi, analyse og internkontroll. 

Søknadsfrist:
21. desember 2021
Målgruppe:
Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden
Ansvarlig:
Statsforvalteren forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner