Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer

Søknadsfrist:
12. april 2021
Målgruppe:
Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner

Mål for tilskuddsordningen er fortsatt drift og tilpassing av tjenestetilbudet til personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer under koronapandemien.

Publisert 16.03.2021

Søknaden skal inneholde

  • kort beskrivelse av utfordringsbildet
  • beskrivelse av mål, tiltak og eventuelle samarbeidsaktører
  • hvor mange brukere tilbudet er ment for
  • hvordan brukermedvirkning skal ivaretas

Søknad sendes til sfovpost@statsforvalteren.no. Søknadsfrist 12.4.21.

Søknadsfrist:
12. april 2021
Målgruppe:
Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner

Kontaktpersoner

Lenker