Tilretteleggingsmidler 2019-2020 til barnehageeier - lokal prioritering

Søknadsfrist:
15. oktober 2019 23.59
Målgruppe:
Barnehager og barnehageeiere
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Barnehager, barnehageeier

Barnehager i Oslo og Viken med ansatte som utdanner seg til barnehagelærer ved siden av jobb i barnehagen, kan søke om tilretteleggingsmidler for studieåret 2019-2020.

Publisert 24.09.2019

Tilretteleggingsmidler er et av flere tiltak i regional ordning som skal bidra til økt kompetanse og kvalitet i barnehagene i Oslo og Viken, og sikre barnehagetilbud med høy og likeverdig og kvalitet.

 

Formål med tilretteleggingsmidler

Midlene gir barnehageeiere bedre mulighet til å planlegge og legge til rette for kompetanseutvikling i barnehagen. Tilretteleggingsmidler skal også stimulere ansatte i barnehagen til å utdanne seg til barnehagelærere.

Samarbeidsforumene for Oslo og for Viken vektlegger at tilretteleggingsmidler til barnehageeier/ barnehagen skal bidra til økt andel av barnehagelærere i de områdene av Oslo og Viken som mangler kvalifiserte pedagoger i kommunale og/eller private barnehager.

 

Nytt for søknad om tilretteleggingsmidler for 2019-2020

 • Det er den enkelte barnehage som skal søke om tilretteleggingsmidler.
 • Barnehagen kan søke om 50 000 kroner per ansatte/student som tar minimum 30 studiepoeng i studieåret 2019-2020.
 • Kun søknader sendt inn på eget skjema via Fylkesmannen i Oslo og Vikens søkeportal blir behandlet.
 • For studieåret 2019-2020 utbetales tilretteleggingsmidlene i sin helhet høsten 2019. Utbetalingene forventes å være gjennomført innen utgangen av året.
 • Barnehagen skal rapportere til Fylkesmannen i Oslo og Viken og bekrefte den ansattes gjennomføring av høst- og vår semester.
 • Barnehagen vil motta informasjon om rapporteringsfrist og eget skjema for rapportering fra Fylkesmannen i Oslo og viken.

Søknadsskjema for bruk i Oslo og Viken finner du i sidemenyen til høyre.

 

Tildeling

Tildeling av tilretteleggingsmidler for studieåret 2019-2020 vil derfor bli gjort ut fra følgende prioritering:

 • Ansatte/studenter som tar en av følgende barnehagelærerutdanninger:
  • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)
  • Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert
 • Den ansatte/studenten er fast ansatt i barnehagen og arbeider i minimum 40 % stilling i tillegg til studiene.
 • Barnehager som har pedagoger med dispensasjon fra kravet om utdanning som barnehagelærer/pedagog med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

 

Prioritering for tildeling i 2019-2020

Barnehager som har pedagoger med dispensasjon fra krav om utdanning som barnehagelærer eller utdanning som pedagog med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

 1. 4. års-studenter
 2. 3. års-studenter
 3. 2. års-studenter
 4. 1. års-studenter

 Eventuelle ubrukte tilretteleggingsmidler vil deretter bli tildelt barnehager ut fra følgende prioritering:

 1. 4. års-studenter
 2. 3. års-studenter
 3. 2. års-studenter
 4. 1. års-studenter

                             

Bruk av tilretteleggingsmidler

Midlene er knyttet til den enkelte ansatte/student, og skal derfor tildeles og brukes i den barnehagen hvor den ansatte jobber.

 • Hvis den ansatte/studenten arbeider i flere barnehager, skal det avklares lokalt hvordan midlene fordeles mellom disse barnehagene.
  • Hvis den ansatte/studenten skifter arbeidssted eller får ny arbeidsgiver i løpet av studieåret, skal tilretteleggingsmidlene følge vedkommende til nytt arbeidssted.
  • Barnehageeier skal bruke midlene for å legge til rette for studiedeltakelse for den ansatte/studenten.
 • Midlene kan brukes til vikar slik at den ansatte/studenten får permisjon med lønn. Da påløper arbeidsgiveravgift for vikar, som må dekkes innenfor den tildelte rammen.
 • Midlene kan brukes til å dekke reiseutgifter, oppholdsutgifter, semesteravgift, studieavgifter, samt studiemateriell til den ansatte/studenten.
 • Midlene er ikke skattepliktige når de utbetales til den ansatte/studenten etter regning, dvs. faktiske utlegg som den ansatte/studenten har hatt og kan dokumentere. Da påløper det heller ingen arbeidsgiveravgift
 • Midlene er skattepliktige dersom barnehageeier utbetaler dem direkte til den ansatte/studenten.
Søknadsfrist:
15. oktober 2019 23.59
Målgruppe:
Barnehager og barnehageeiere
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Barnehager, barnehageeier