Kurset kommunenes kriseledelse

På Folkets Hus i Lillestrøm var det rundt 100 deltakere på workshopen. Foto: Lene Veraas

Samfunnssikkerhet- og beredskapsstaben har gjennomført kurs for kriseledelsen i kommunene med proaktiv stabsmetodikk som tema. Workshopen inneholdt også en øvelse for å prøve ut metoden.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.03.2023

I alt 230 deltakere fikk med seg de tre workshopene som ble holdt i 6., 7. og 8. mars i henholdsvis Lillestrøm, Drammen og Moss. Fylkesberedskapsrådets medlemmer fikk også invitasjon til å delta med sine beredskapsorganisasjoner..

Formålet med workshopen var å gi kommunene en felles forståelse og et felles begrepsapparat innen proaktiv stabsmetodikk. Dette er en beslutnings-, planleggings- og arbeidsmetode som skal sikre rask situasjonsoversikt og identifisering av hensiktsmessige tiltak, effektiv beslutningstaking og riktige prioriteringer i tidlig fase av en uønsket hendelse eller krise.

Kursholder de tre dagene er en anerkjent kapasitet på kriseledelse, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet, Geir Ove Venemyr. Han underviser i kriseledelse. Venemyr har bakgrunn som yrkesoffiser og lederskapslærer ved Sjøkrigsskolen og Forvarets Stabsskole.

Foredragsholder snakker til deltakere i salen
Kursholder Geir Ove Venemyr roser deltakerne fra kriseledelsene i Oslo og Viken for stort engasjement med mange gode diskusjoner og refleksjoner underveis på de tre samlingene. Foto: Lene Veraas / Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kriseledelse er mer krevende enn hverdagsledelse

- Det er to vesentlige ting som skiller kriseledelse fra hverdagsledelse. Det er tid og det er tilgang på informasjon. Operativ ledelse handler om å ta beslutninger med mulig betydelig konsekvens, med begrenset tilgang til  informasjon og med betydelig stress, innledet Venemyr fra podiet.

Han pekte på særlig to vanlige feilvurderinger når beredskapsplanene lages. Det er å overvurdere tilgjengelige ressurser og feilvurdere hvor lang tid ting faktisk tar.

- For å lykkes i ekstreme beredskapssituasjoner, er du avhengig av å etablere korrekt situasjonsforståelse, og den må være felles. Du må ha handlingsevne – rask iverksetting. Og du må håndtere stress, fremholdt han.

De to elementene – korrekt og felles situasjonsforståelse og rask mobilisering, sammen med et godt øvet planverk, bidrar til å redusere stress. Proaktiv stabsmetodikk er et verktøy for å bidra til dette. Med metoden som utgangspunkt, skal du kunne angripe en hvilken som helst hendelsestype.

- En gjenganger i evalueringer etter hendelser, er nettopp mangelen på proaktivitet, påpeker Venemyr. Det blir handlet for sent, og med for lite ressurser.

Nyttig læring

Beredskapsplanlegger i Kongsberg kommune, Odd Resser, «tok med seg» kommunedirektøren, kommuneoverlegen og beredskapskollega til Moss for å delta på gjennomføringen der.. De er godt fornøyde med kurset, selv om flere av dem hadde kjennskap til metodikken fra tidligere.

- Dette har vært veldig nyttig. Vi stilte mange nok til å få drillet metoden inn i den sentrale kriseledelsen. Vi ser helt klart verdien i å ha denne kunnskapen, sier Resser. Han forteller at de rundt bordet  underveis i kurset tok en unison beslutning om å ta i bruk proaktiv stabsmetodikk som en del av de jevnlige beredskapsøvelsene.

Personer rundt et bord som deltar på konferanse.
Beredskapssjef i Kongsberg kommune, Odd Resser, «tok med seg» sine «folk» til Moss for å få med seg kursdagen der, da det var møtekollisjon på egen regionsdag. Vel verdt turen, ifølge Resser. Foto: Lene Veraas / Statsforvalteren i Oslo og VIken.