Mangel på karantenehotell

Det kommer stadig flere reisende til Norge, og behovet for karantenehotell er økende. Statsforvalterne jobber tett med kommuner i nærheten av grenseoverganger for å sikre nok karantenehotellplasser.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.05.2021

I vårt område er det Ullensaker kommune (hoteller nærl Oslo lufthavn), Sarpsborg kommune (hotell nær Svinesund) og Oslo kommune som har huset de fleste karantenehotellgjestene til nå.

Hotellene som nå er i bruk nærmer seg nå maksimalt belegg, og det er behov for flere karantenehotellplasser. Statsforvalteren er i dialog med flere kommuner i Viken for å øke kapasiteten. Vi ønsker i utgangspunktet å finne kommuner med mange hotellplasser, som selv ønsker å ta på seg oppgaven med å administrere en karantenehotellordning.

Statsforvalteren har i covid-19 forskriften anledning til å pålegge kommuner å opprette karantenehotell. Basert på vurderinger rundt avstand til Oslo lufthavn og potensiell hotellkapasitet, ble i dag Lillestrøm kommune pålagt å etablere mellom 200 og 1000 karantenehotellplasser. Det kan bli aktuelt å pålegge flere kommuner å opprette plasser, men fortsatt ønsker man å finne kommuner som kan påta seg dette frivillig.