Oppdaterte rutiner ved samordning av statlige innsigelser

Vi har gjort noen mindre endringer i rutinene for samordning av statlige innsigelser til kommunale arealplaner. Dette for å få ordningen mest mulig effektiv for alle parter.

Publisert 29.09.2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken har, etter et møte med statlige høringsinstanser med innsigelsesmyndighet, gjort noen justeringer og forbedringer av ordningen.

En av endringene er at Statsforvalteren er den som skal be kommunen om utsatt høringsfrist i de saker hvor det er behov. Dette innebærer at kommunene får én statlig instans å forholde seg til ved eventuelle behov for fristutsettelse. Det gjør også arbeidet lettere for Statsforvalterens samordningsoppgave, når vi selv har full oversikt over behovet for utsatt høringsfrist.

Vi har også utnevnt egne kontaktpersoner for ordningen, slik at det blir lettere å ta kontakt med Statsforvalteren når det er behov for det.

Andre punkter fra møtet kan du lese i et eget brev vi har sendt de statlige høringsinstansene. Du kan lese mer om ordningen på denne nettsiden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.