Lansering av ny dispensasjonsveileder

Foto: Christine Stene.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samarbeid med Viken fylkeskommune utarbeidet ny veileder for behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Veilederen erstatter tidligere veiledere fra Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold.

Publisert 31.05.2022

Formålet med veilederen er å klargjøre hvilke vurderinger kommunen må foreta når det er søkt om dispensasjon, og hvilke saker som skal oversendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune for uttalelse. Vi ønsker også å bidra til at innholdet i de kommunale vedtakene blir korrekte. Veilederen er ment å være til hjelp både for administrasjon og politikere som behandler dispensasjonssaker i kommunen. 

Veilederen vil i første omgang kun være tilgjengelig i digital versjon, men vil trykkes i et begrenset antall eksemplarer ved et senere tidspunkt og sendes til kommunene. 

Vi ser frem til at veilederen tas i bruk, og vil gjerne ha tilbakemelding på erfaringer med bruk av veilederen. Dette kan for eksempel være innspill på områder der det er behov for mer veiledning i kommende versjoner. Kommentarer og forslag til justeringer kan leveres til sfovpost@statsforvalteren.no merket "innspill dispensasjonsveileder".

Veilederen vil bli presentert på Viken fylkeskommune sitt seminar om dispensasjoner den 8. juni 2022. For påmelding følg denne lenken.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.