Høringsfrister i plansaker i sommerferien

Statsforvalteren har bedt kommunene ta hensyn til sommerferieavvikling ved fastsetting av høringsfrister når planer sendes på høring.

Publisert 27.05.2022

De fleste kommuner er påpasselige med å ta hensyn til ferieavvikling og høytider. Statsforvalteren har likevel sendt et brev til kommunene for å minne om at det er viktig med noe lenger høringsfrist når høringsperioden sammenfaller med ferieavvikling om sommeren.

Kommunene sender ofte mange planer på høring når det siste møtet i politiske utvalg avholdes før sommeren. De vanlige høringsinstansene har i denne perioden behov for noe lenger høringsfrist av hensyn til ferieavvikling.

Det er en viktig føring i plan- og bygningsloven å legge til rette for god medvirkning. Lenger frister ved høytider og ferier gir også bedre muligheter for medvirkning fra innbyggerne og fra interesseorganisasjoner.

Du kan lese brevet til kommunene her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.