Vi opphever reguleringsplan for Brynsbakken

Vi har behandlet klage på detaljreguleringsplan for Brynsbakken i Oslo og kommet til at planen må oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil. Det innebærer at kommunen må vurdere saken på nytt.

Publisert 24.03.2022

Planen åpner for kapasitetsøkende tiltak for jernbanelinjen i Brynsbakken, gjennom Gamlebyen i Oslo . Vi mener planen ikke er utredet i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger. Videre stiller vi spørsmål ved om skjønnsutøvelsen til Bystyret. Kommunen har i protokollen etter vedtakelsen av planen uttrykt misnøye med tidspresset i saken, noe som kan forstås som at tidspress har vært et avgjørende hensyn ved vedtakelsen av planen. Uten å ta endelig stilling til dette, stiller vi spørsmål ved om dette er en selvstendig mangel ved kommunens skjønnsutøvelse, som gjør vedtaket ugyldig. Det aktuelle tidspresset er for øvrig ikke lenger aktuelt, siden arbeidet utsettes til 2027.

Virkningen av opphevelsen er at kommunen må vurdere saken på nytt. Den kan vedta planen på nytt med ytterligere utredning, la være å vedta planen, eller sende planen tilbake til ny behandling. Vedtaket vårt hindrer ikke kommunen i å vedta foreslått planløsning, så fremt den oppfyller utredningsplikten først.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Dokumenter