Uttalelse til oppstart av søknadsprosess for vindkraftverk i Sverige - nord i Skagerak

Fremhever verdien av et relativt urørt naturlandskap og områdets betydning for fugl i høringsuttalelse til havbaserte vindkraftplaner nord i Skagerak.

Publisert 03.02.2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken har levert sin høringsuttalelse til Miljødirektoratet. Norske myndigheter er varslet om planer for etablering av et havbasert vindkraftverk i Sverige, nord i Skagerak.

Saken omfattes av konvensjon om konsekvensutredninger for tiltak som kan ha grenseoverskridende miljøvirkninger (Espoo-konvensjonen - ECE). Miljødirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt i disse sakene.

Vindkraftverket planlegges med mellom 66 og 91 vindturbiner, og med en totalhøyde på turbinene på mellom 260‐340 meter. Vindkraftverket forventes å produsere omkring 5,5 TWh. Anlegget er planlagt nord i Skagerak, inn mot grensen til Norge. Planområdet ligger i luftlinje ca. 39 km sør for Skjærhalden i Hvaler kommune og ca. 17 km fra den sydligste delen av Ytre Hvaler
nasjonalpark.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i sin høringsuttalelse fremhevet formålet med opprettelsen av Ytre Hvaler nasjonalpark. Dette innebærer blant annet bevaring av et relativt urørt naturområde ved kysten og allmennhetens mulighet for naturopplevelse.

Konsekvensene for sjøfugl og trekkfugler fremheves også som et tema som må utredes grundig. 

Hele uttalelsen kan du lese her

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.