Grenser for justering av reguleringsplaner i kommuneplanens arealdel

Uttalelse om adgangen til å supplere reguleringsplan ved mer detaljerte bestemmelser på kommuneplannivå.

Publisert 05.01.2022

Etter henvendelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (nå Kommunal- og distriksdepartementet) uttalt seg på generelt grunnlag om adgangen til å supplere en reguleringsplan ved mer detaljerte bestemmelser på kommuneplannivå.

Departementet skriver blant annet at kommuneplan kan supplere reguleringsplan, men det må trekkes en grense mot nye bestemmelser som har intensjon om å endre en eller flere reguleringsplaner på en for detaljert måte. Dette kan være en indikasjon på at bestemmelsen ikke hører hjemme i en kommuneplan. Da må reguleringsplanen endres etter plan- og bygningsloven § 12-14.

Departementets brev finner du her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Dokumenter