Saksbehandling ved nedleggelse av dammer i marka

Klima- og miljødepartementet har klargjort hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for behandling av saker som gjelder nedlegging av dammer innenfor Marka.

Publisert 18.11.2021

Klima- og miljødepartementet konkluderer med at nedleggelse av dammer er omfattet av markalovens tiltaksbegrep og at nedleggelse er omfattet av byggeforbudet i Marka jf. markaloven § 5.  Nedleggelse er derfor avhengig av dispensasjon etter markaloven § 15.

Departementets brev kan du lese her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.