Uttalelse til regionalt planprogram for planer i Viken

Det er positivt at fylkeskommunen fortsetter sitt gode arbeid med FNs bærekraftsmål, mener Statsforvalteren i sin høringsuttalelse. 

Publisert 22.09.2021

Viken fylkeskommunen har vedtatt at det skal utarbeides følgende tre planer:

  • Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
  • Regional plan for kompetanse og verdiskaping
  • Regional plan for areal og mobilitet

Forslag til planprogram ("plan for planene") har nå vært på høring.

Statsforvalteren har i sin uttalelse påpekt at det er positivt at fylkeskommunen fortsetter sitt gode arbeid med FNs bærekraftsmål. Vi har i uttalelsen også fremhevet at barn og unge, mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre er viktige å ivareta i den videre planleggingen. Vi har trukket fram noen muligheter innenfor sirkulær økonomi, og påpekt at kompetansen i landbrukssektoren må benyttes i det grønne skiftet.

Uttalelsen inneholder også erfaringer med dagens areal- og transportplaner. Statsforvalteren anbefaler å jobbe videre med alternativet som innebærer en geografisk differensiering av virkemiddelbruk og styring i arealplanene.

Vi har og gitt innspill til at lokalisering av offentlige arbeidsplasser, hyttebygging i fjellet, utbygging på myr og utbygging på dyrka jord kan være tema som bør vurderes styrt med regionale planbestemmelser. 

Hele uttalelsen kan du finne her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.