Hole kommunes reguleringsplan for Utøyakaia stadfestet

Fylkesmannen har 9. juli stadfestet Hole kommunestyres vedtak om reguleringsplan for minnested på Utøyakaia.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.07.2020

Planen er utarbeidet av Statsbygg i samarbeid med Asplan/Viak, og vedtaket ble påklaget av Utstranda Vel og en rekke privatpersoner i området.

Vi kan etter en gjennomgang av saken ikke se at det er grunnlag for å foreta endringer i den vedtatte planen basert på klagernes anførsler. Kommunen har foretatt en bred planmessig vurdering av de ulike momentene som er fremkommet gjennom planprosessen, og vi kan heller ikke se at det er begått feil under saksbehandlingen som skulle tilsi at vedtaket er ugyldig. Videre er vektingen av ulike planinteresser og planhensyn vurderinger som faller inn under kommunens frie skjønn, og som Fylkesmannen følgelig er tilbakeholden med å overprøve.

Vedtaket ligger som et relatert dokument til høyre på siden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.