Uttalelse til konseptvalgutredning for veiforbindelser øst for Oslo

Fylkesmannen i Oslo og Viken er skeptisk til utbygging av større veier i korridorene fv. 120 og rv. 22.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.03.2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken mener føringene fra nasjonalt og regionalt hold tilsier at det må satses på transportløsninger som legger til rette for økt bruk av kollektive løsninger, som jernbane, for å få mer av persontransporten som skjer med privatbil på E6 over på kollektive transportløsninger.

En stor del av trafikken på E6 skal til Oslo eller går mellom andre byer i regionen. Dersom denne trafikken i større grad kan løses med kollektive løsninger bedres også kapasiteten på E6.

Fylkesmannen støtter en forsiktig utbygging av fv. 120 og rv. 22 som ikke medfører økt veikapasitet, men bedre trafikksikring og beredskap, jf. konsept 5. Andre konsepter vil raskt komme i konflikt med nasjonale og regionale målsettinger.

- Målsettinger om reduserte klimagassutslipp, ivaretakelse av naturmangfold og jordvern bør være viktige føringer for videre arbeid, fremgår det av uttalelsen.

Du finner hele uttalelsen her.

Konseptvalgutredningen analyserer ulike konsepter for alternative veiforbindelser øst for Oslo i korridorene til rv. 22 og fv. 120 mellom E6 syd i Østfold og E6 nord for Oslo opp mot Kløfta. Det er også sett på mulig tilkobling til rv. 4 via fv. 22 fra Hvam til Gjelleråsen. En vurdering med tilknytning til en eventuell fremtidig Ring 4 utenfor Oslo inngår også i arbeidet. Arbeidet er utført av Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Du kan lese mer om arbeidet på Statens vegvesens nettside.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.