Stor planleggingsaktivitet i Oslo og Viken

Oslo og kommunene i Viken sender mange arealplaner og dispensasjonssøknader på høring. Statistikken for Fylkesmannens uttalelser og innsigelser i 2019 viser stor aktivitet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.02.2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i 2019 gitt innspill til en rekke saker, ved oppstart av planarbeid og uttalelser til konkrete planforslag. I tillegg gir vi uttalelser til mange dispensasjonssøknader.

Vi har sendt høringsuttalelser til 473* reguleringsplanforslag. 29 av disse ble møtt med innsigelse fra Fylkesmannen. I tillegg har vi skrevet 503 innspill til oppstart av reguleringsplaner.

Når det gjelder kommuneplaner og kommunedelplaner har vi uttalt oss til 38 planforslag , og fremmet innsigelse til 12 av planforslagene. Vi har også skrevet 21 innspill til oppstart av slike planer. Fylkesmannen har uttalt seg til 1084 dispensasjonssøknader, og påklaget 16 kommunale dispensasjonsvedtak i 2019.

Samordne andre etater

Fylkesmannen skal også samordne andre statlige etaters innsigelser.

- Vi har i 2019 sendt 60 brev til kommunene med andre statlige etaters innsigelser. Fylkesmannen skal i denne rollen vurdere innsigelsene og gi en samlet uttalelse til kommunen der det tas stilling til hvilke innsigelser som skal fremmes. Fylkesmannen kan, innenfor gitte rammer fra departementet, vurdere å avskjære innsigelser. Ingen innsigelser ble avskåret i 2019, sier Eli Kristin Nordsiden, seksjonssjef for klima og plan hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

Det er klima- og planseksjonen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken som har hovedansvaret for å avgi uttalelser til plan- og dispensasjonssaker. Seksjonen ligger i klima- og miljøvernavdelingen.
De andre fagavdelingene, som eksempelvis landbruksavdelingen, helseavdelingen og stab for samordning, beredskap og prosjekt har ansvar for å bidra med innspill til uttalelsene.

 

*) Inkludert i tallet er også forslag om å endre reguleringsplaner.

STOR AKTIVITET: Grafikken viser fordelingen av plansaker i 2019.
STOR AKTIVITET: Grafikken viser fordelingen av plansaker i 2019.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.