Oppdaterte føringer for miljøforvaltningens innsigelser

Klima- og miljødepartementet har oppdatert rundskrivet som klargjør miljøforvaltningens innsigelsespraksis.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.11.2019
  • Det er klargjort at det er grunnlag for innsigelse når en plan ikke tar hensyn til kjent informasjon om at grunnen kan være forurenset fordi det har blitt deponert avfall som kan gi setningsskader og utslipp av helseskadelige gasser.
  • Det er klargjort hvilke naturtyper som vurderes å være av nasjonal eller vesentlig regional interesse.

Det oppdaterte rundskrivet og brevet til fylkesmennene finner du under "Lenker".