Planlagt hyttebygging truer villrein og friluftsliv på Norefjell og Reinsjøfjell

Vi mener det er tatt for lite hensyn til nasjonale villrein- og friluftsinteresser i forslaget til regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.10.2019

Buskerud fylkeskommune har sendt forslag til regional plan for Norefjell - Reinsjøfjell ut på høring. Formålet med planen er å legge til rette for en helhetlig strategi for bruk av fjellområdet.

Villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser skal søkes ivaretatt. Fylkesmannen mener det er positivt med en regional plan for å avklare den videre arealforvaltningen av dette fjellområdet.

Skåne villreinstammen

Utbyggingsinteressene er svært sterke, samtidig som området innehar nasjonal interesse for blant annet villrein og friluftsliv. Villrein er en nasjonal ansvarsart og Fylkesmannen er særlig opptatt av at det ikke åpnes opp for ytterligere utbygging i områder som villreinen bruker. Dette gjelder særlig i fjellsonen med tilhørende randsoner, overgangen ved Flatvollen og kalvingsområdet.

Fylkesmannen mener det samlede trykket fra hytteutbyggingen må reduseres, og har derfor vesentlig innvending til flere områder i planforslaget hvor det nettopp er lagt opp til dette. Fylkesmannen ber om videre dialog i arbeidet med den regionale planen.

Hele uttalelsen finner du i margen til høyre (eller nedenfor om du leser nettsiden på mobiltelefon).