Møte og befaring om innsigelser til revidert kommuneplan for Asker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) avholder åpent møte og befaring om innsigelser til revisjon av kommuneplan for Asker onsdag 13. februar i Asker rådhus fra kl. 1400. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.02.2019

Det er fremmet innsigelser til revidert kommuneplan for Asker fra Akerhus fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannens Miljøvernavdelingen. Saken er oversendt KMD for behandling. Departementet har anmodet Fylkesmannen i Oslo og Viken om å innkalle til møtet og befaringen. 

Under møtet vil Asker kommune redegjøre for revidert kommuneplan, etter en innledning fra KMD. Deretter vil fylkeskommunen, Statens vegvesen og Fylkesmannens Miljøvernavdeling redegjøre for sine innsigelser. Møtet ledes av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. 

Det settes opp buss fra Tordenskioldsgate 12 i Oslo til Asker rådhus 13. februar kl. 13.15. Møtet avholdes i kommunstyresalen i Asker rådhus fra kl. 1400-1510. Deretter blir det busstransport til en befaring i Håkavikveien og Liahagen. Befaringen avsluttes kl 1645, med påfølgende busstransport via Asker sentrum til Tordenskioldsgate 12 i Oslo.  

Du kan laste ned innkallingen med detaljert program under "dokumenter" til høyre på denne siden.