Møte og befaring om innsigelser til reguleringsplan i Sørum

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) avholder møte og befaring i forbindelse med innsigelser til reguleringsplan for Smedstua næringsområde i Sørum kommune onsdag 27. februar kl. 0945 på Frogner skole i Sørum.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.02.2019

Det er fremmet innsigelser til reguleringsplan for Smedstua næringsområde i Sørum kommune fra Fylkesmannens landbruksavdeling. Saken er oversendt KMD for behandling. Departementet har anmodet Fylkesmannen i Oslo og Viken om å innkalle til møtet og befaringen.

Under møtet vil Sørum kommune redegjøre for reguleringsplanen, etter en innledning fra KMD. Deretter vil Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken redegjøre for sin innsigelse. Møtet ledes av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Møtet finner sted i Auditorium A2 på Frogner skole i Sørum fra kl. 0945-1100. Det blir felles busstransport til en befaring på Smedstua umiddelbart etter møtet. Befaringen avsluttes kl 1200.

Du kan laste ned innkallingen med detaljert program under "dokumenter" til høyre på denne siden.