Presseinvitasjon: Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal er tildelt medalje for edel dåd for sine handlinger under angrepet på Al-Noor moskeen

Overrekkelsen vil skje på en mottakelse i Festsalen i Bærum rådhus 10. august kl. 13:00.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.07.2020

Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal er tildelt medaljen for edel dåd for sine handlinger under angrepet på Al-Noor moskeen i Bærum 10. august 2019. Rafiq og Iqbal avverget angrepet mot moskeen og forhindret tap av liv. Tildelingen skjedde i Statsråd 23. juni 2020. 

Muhammad Rafiq er tildelt medaljen for edel dåd i gull. Rafiq utmerket seg med en ekstraordinær innsats i overmanningen av gjerningsmannen, og utførte en usedvanlig fremragende redningsdåd. 

Mohammad Iqbal er tildelt medaljen for edel dåd i sølv. Iqbal innsats var avgjørende for at gjerningsmannen ble overmannet. 

Om medaljen

Medaljen ble innstiftet ved kongelig resolusjon av 19. august 1885. Ifølge statuttene utdeles medaljen som belønning for «utvist hederlig forhold ved redning av menneskeliv eller annen likeartet dåd som har medført fare for redningsmannens liv».

Medaljen kommer i to versjoner, gull og sølv. Medaljen i gull er rangert som nummer sju på listen over norske dekorasjoner, mens medaljen i sølv er rangert som nummer 13.

Medaljen henger meget høyt, og det vesentligste vilkåret for tildeling er at redningsmannen har utsatt sitt eget liv for fare ved redningen. Tidligere tildelinger har vært knyttet til Åsta-ulykken og hendelsene ved Utøya og regjeringskvartalet, 22. juli 2011. 

Utdrag av programmet:

  • Ordfører Lisbeth Hammer Krog ønsker velkommen
  • Tale ved fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland
  • Hilsningstale ved nestleder Atta Mohammed, Al-Noor Islamic Center
  • Kulturinnslag ved musiker Knut Reiersrud
  • Næringsminister Iselin Nybø og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland deler ut medalje og diplom
  • Takketale fra familiene ved Muhammad Umer Rafiq, (Muhammad Rafiq sin sønn)
  • Avslutning ved ass. fylkesmann Trond Rønningen ca. kl. 15:00

Akkreditering:

Presse som ønsker å dekke arrangementet, må be om akkreditering elektronisk til Bærum kommune ved kommunikasjonssjef Lisa Bang på e-post: lisa.bang@baerum.kommune.no  innen 6. august 2020.


Kontaktinformasjon:

Bærum kommune:

Fylkesmannen i Oslo og Viken: