Marit Strengen blir vår nye beredskapssjef

Marit Strengen

Hun kommer fra stillingen som distriktssjef i Oslofjord heimevernsdistrikt og tiltrer 1. september 2021.

Publisert 18.05.2021

Marit Strengen (45), bor på Hvaler, og er oppvokst i Trøgstad. Hun har lang erfaring fra Forsvaret og har tjenestegjort i inn- og utland. I tillegg har hun variert erfaring fra ulike stillinger innen samfunnssikkerhet og beredskap. Marit Strengen er utdannet sykepleier og offiser.  

- Det var mange gode søkere til stillingen, og vi er veldig forøyde med at Marit Strengen har takket ja til å bli vår nye beredskapssjef. Vi får en meget godt kvalifisert leder som får ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap i landets største embete, opplyser statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland. 

Samfunnssikkerhet og beredskap handler blant annet om regional samordning gjennom fylkesberedskapsrådet, sivilt-militært samarbeid, deltakelse i politiets lokale redningsledelse og utarbeidelse av regional risiko- og sårbarhetsanalyse. Veiledning, øvelser, tilsyn og videreformidling av varsler overfor kommunene er kjerneoppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap.  

Vi ønsker Marit Strengen velkommen som regionens nye beredskapssjef!