Kongen besøker Kongsberg Gruppen

Hans Majestet Kongen skal besøke Kongsberg Gruppen 12. februar 2019 kl. 11:15 til 14:00. Kongen vil få en orientering og et innblikk i Kongsberg Gruppens ulike teknologiområder og fremtidens muligheter.

Publisert 08.02.2019

Kongsberg Gruppen er over 200 år og har utviklet seg til en høyteknologisk virksomhet med over 80 prosent omsetning utenfor landets grenser.

Kongsberg Gruppen kan vise til unike teknologiske løsninger for kritiske og strategiske operasjoner innen sjøfart, forsvar og romvirksomhet. Kongen vil blant annet få orientering om Yara Birkeland prosjektet, autonome undervannsfarkoster og betydningen av avansert forsvarsteknologi.  Han vil også treffe Norges første fagarbeider innen kompositt.

Programmet vil bestå av to deler. Første del (start 11:15) avholdes på Carpus i Kongsberg Teknologipark. Andre del (start 13:00) avholdes i den gamle direktørboligen på Kapteinhaugen. På Kapteinhaugen vil Kongen også møte representanter fra andre selskaper i industriklyngen på Kongsberg til en lukket lunsj.

Akkreditering

Presse som ønsker å dekke Kongens besøk må be om akkreditering til Fylkesmannen i Oslo og Viken ved Kari Øyen Gay på e-post: kari@fylkesmannen.no eller telefon: 47 28 51 71 innen 11. februar 2019 kl. 1300.  Gi også beskjed om dere ønsker å være med å ta bilder under oppstart av lunsjen.

Kontaktpersoner:


 For presseprogram - se vedlegg til høyre på siden

 

Dokumenter