H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved åpningen av Mental Helse-konferansen på Gardermoen

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen
H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit. Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Konferansen er på Quality Airport Hotel, Ullensaker kommune den torsdag 9. mars 2023.

Publisert 06.03.2023

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Organisasjonen arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. Brukere og pårørende har erfaring og kunnskap om psykisk helse som vi vil formidle til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner. 

Brukerkunnskap er sammen med fagkunnskap avgjørende for å skape gode helsetjenester. Det er derfor nødvendig at brukere av psykiske helsetjenester også bidrar til utformingen av dem, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 

- Vi synes det er veldig hyggelig at H.K.H. Kronprinsessen vil være sammen med oss og gleder oss til å ønske henne hjertelig velkommen, sier generalsekretær Linda Berg Heggelund.  

Det legges opp til følgende presseprogram:

Kl. 09:30 fotopunkt ute:

Barnehagebarn står utenfor hotellet og ønsker Kronprinsessen og andre gjester velkommen. 

Kronprinsessen ankommer og ønskes velkommen ved bilen av:

Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher
Politistasjonssjef Karl-Vidar Solberg

Vertskapet og blomsterpike: 
Blomsteroverrekkelse ved Inger Elisabeth Klokkeråsen 
Generalsekretær Linda Berg-Heggelund 
Landsleder Ole Marius Minde Johnsen

Fotopunkt inne: Program for Kronprinsessens tilstedeværelse:

  • Velkommen ved Landsleder Ole Marius Minde Johnsen
  • Tale ved landsleder i Mental Helse Ole-Marius Minde Johnsen
  • Kulturelt innslag ved visesanger Igor Dunderovic
  • Linda Berg-Heggelund, generalsekretær Mental Helse - Presentasjon av ny rapport «Ungdom og psykisk helse»
  • Arne Holte, professor – “Opptrappingsplan for psykisk helse: Læringspunkter fra tidligere tabber og suksessfaktorer for et psykisk sunnere folk!”

Kl. 10:40 fotopunkt ute:

Vertskapet ledsager Kronprinsessen og takker for besøket utenfor inngangsdøren:

Landsleder Ole Marius Minde Johnsen
Generalsekretær Linda Berg-Heggelund

Det offisielle følget står ved bilen og takker for besøket.

Politistasjonssjef Karl-Vidar Solberg
Ordfører Eivind Jørgensen Schumacher  

Akkreditering:

Presse som ønsker å dekke Kronprinsessen besøk, må søke om akkreditering til Statsforvalteren ved Kari Øyen Gay innen onsdag 8. mars kl. 14:00 kari@statsforvalteren.no 

Fremmøte kl. 09:15

Quality Airport Hotel,  
Lokevegen 7, 2067 Jessheim

Kontaktpersoner: