Dialog med kommunene skal sikre bedre tjenester til barn og unge i en sårbar situasjon

- Vi skal gi kommunene bedre forståelse av det viktige 0-24 samarbeidet, som går ut på å få til bedre samhandling mellom etater og fagpersoner som arbeider med utsatte barn og unge i kommunene, sier Une Borg Kjølseth fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.11.2019

Borg Kjølseth leder koordingeringsgruppen for 0-24 samarbeidet i embetet. I koordineringsgruppen for 0-24 samarbeidet er alle avdelinger ved Fylkesmannen i Oslo og Viken representert. Arbeidet er godt forankret internt.

- Vi har satt sammen en tverrfaglig gruppe fra Fylkesmannen. Både sosial- og barnevern, helse, utdanning og barnehage og samordning og beredskap er representert i 0-24 arbeidet. I kommunene treffer vi ledelsen for ulike avdelinger. Det går ikke å etterleve barnekonvensjonen uten å jobbe tverrfaglig på alle nivå, sier Borg Kjølseth.

Dialogmøter med kommunene

Nå skal Fylkesmannen ut til kommunene for å se hvordan de løser arbeidet lokalt. I høst har tre kommuner takket ja til invitasjonen fra Fylkesmannen. Kjersti Salberg og Kjell Olaf Richardsen fra Fylkesmannen ser fram til å ha dialog med kommunene. Besøket innledes av et møte med ledelsen og siden også et møte med barn og unge. I etterkant av hvert møte vil det bli skrevet en rapport som skal publiseres på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine nettsider.

- Gjennom 0-24 samarbeidet ønsker vi å minne om barns rett til å bli hørt og til å få si sin mening. Derfor snakker vi også med barn og unge når vi reiser ut til kommunene, informerer Salberg.

Mange kommuner i Østfold har vært gjennom dette tidligere, og vi bruker erfaringene fra Østfold når vi nå utvikler dette tilbudet videre

- 0-24 arbeidet er gitt i oppdrag fra departementet. Alle har en aksje inn i dette arbeidet. Gjennom besøkene minner vi kommunene om at det er viktig å løfte blikket og se ting i et bredere perspektiv, sier Richardsen. 

Først ut til å få besøk fra Fylkesmannen er Bydel Bjerke. Deretter er det kommunene Hurdal og Modum som står for tur.
Målet er at alle kommuner og bydeler i Oslo og Viken skal ha hatt dialogmøte om barnekonvensjonen med Fylkesmannen.

Fakta:

0-24-samarbeidet:

Regjeringen opprettet 0-24 samarbeidet for å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom tjenestene. 0-24 er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

https://0-24-samarbeidet.no/

Sjumilssteget:

Sjumilsstegets mål er å få saksbehandlerne i fylkesmannsembetene og kommunene til å bruke barnekonvensjonen aktivt i all saksbehandling som angår barn og unge.

Les mer. https://www.sjumilssteget.no/

Barnekonvensjonen:

I år er det 30 år siden verdens ledere forpliktet seg å oppfylle alle barns rettigheter gjennom FNs konvensjon for barnets rettigheter, også kjent som barnekonvensjonen. Den slår fast at alle under 18 år er barn og at alle har de samme rettighetene og behov for spesiell beskyttelse. Barne- og familiedepartementet, Barne- og familiedirektoratet og Sjumilssteget nasjonalt arrangerer markering av at barnekovensjonen er 30 år på Gamle Museet I Oslo 20. November klokken 10.00 til 14.00.

 

Kontaktpersoner