Det er en nedadgående smittetrend i Viken fylke, men enkelte kommuner har fortsatt høyt smittenivå. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet endringer i tiltaksnivå for seks Viken-kommuner.