Regjeringen har besluttet å avvikle de regionale tiltakene for Viken-kommunene. Smitteutviklingen tilsier at kommunene nå kan gå over til ordinær nasjonal regulering. Les mer på regjeringen.no