Planter i naturreservater er fredet – dette gjelder også ramsløk

Ramsløk.
Ramsløk. Foto: Øystein Røsok.

Bruken av ramsløk har blitt stadig mer populært. At folk benytter naturen som spiskammer er i all hovedsak gledelig, men sanking av ramsløk i naturreservater er faktisk forbudt – her er plantene fredet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.05.2021

Mange av forekomstene for ramsløk befinner seg innenfor naturreservater. Hensikten med reservatene er å ivareta viktige naturområder, ofte med særskilte vegetasjonstyper, og plantelivet er derfor fredet. Dette innebærer at plukking av ramsløk og andre planter ikke er lov. I Ekebergskråningen naturreservat har ulovlig plukking av ramsløk blitt en trussel mot bestanden. Det er mange som kjenner til denne lokaliteten, men ikke alle vet at det er ulovlig å plukke i reservatet.

– Stiene ned til voksestedene for ramsløk er godt tråkket opp og det er tydelige tegn på at det er høstet mye ramsløk her de senere årene, sier Gry Liljefors fra Statens naturoppsyn.

Hvordan finne ut om man er i et verneområde og hvilke regler som gjelder

De fleste som sanker ramsløk i verneområder er nok ikke klar over at dette er forbudt, enten fordi de ikke vet at de befinner seg i et verneområde, eller at de ikke kjenner til gjeldene vernebestemmelser. For å få oversikt over hvor det er verneområder kan du gå inn på naturbase.no eller Miljøstatus Kart som også kan lastes ned som app på mobilen. Ved å trykke på et verneområde finner du informasjon om verneområdet og hvilke regler som gjelder (verneforskriften).  

Du kan plante ramsløk i din egen hage

På enkelte hagesentre kan du kjøpe ramsløk for utplantning i din egen hage. Husk at ramsløken trives best på skyggefull og fuktig jord.