Husk ferdselsforbudet på vernede sjøfuglholmer

Foto: Eldfrid Engen.

Sjøfuglene har behov for å være i fred i hekketiden. Derfor er det ferdselsforbud på, og i nærheten av, flere holmer og skjær fra 15. april.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.04.2021

Øyer, skjær og holmer er ettertraktede hekkeområder for flere arter av sjøfugler. Samtidig er det svært mange som nyter fritiden sin på sjøen, og det er viktig at vår tilstedeværelse ikke går utover fuglelivet. Selv korte forstyrrelser i hekketiden kan spolere en hel hekkesesong ved at foreldrene skyr reiret, eller at ubevoktede ungene blir tatt av kråker eller stormåker.

Vern bevarer arter

For å gi fuglene mulighet til å hekke i fred, er det opprettet sjøfuglreservater og verneområder med forbud mot ferdsel nettopp i hekketiden. Verneområdene er fuglenes fristed, og vernet bidrar til å sikre at fugleartene ikke forsvinner fra Norge. Leveområdene til disse artene har gjennomgått store og raske endringer, noe som har ført til at flere av artene er i tilbakegang. Dette gjelder særlig fiskemåke, hettemåke og makrellene. Areal- og klimaendringer, endret mattilgang og forstyrrelser fra mennesker er bare noen av utfordringene disse fuglene står overfor.

Både i Oslofjorden, Tyrifjorden, Nordre Øyeren og i Vansjø er det ferdselsforbud på vernede sjøfuglholmer. Husk dessuten at det er egne regler for ferdsel knyttet til trekk- og hekketiden i flere verneområder. 

Forbudet gjelder også ut i sjøen

Forbudet mot ferdsel gjelder de fleste steder også ut i sjøen. I praksis betyr dette at det ikke er lov å gå i land i verneområdene eller oppholde seg i båt eller lignende i en 50-metersone utenfor de aktuelle områdene. Miljødirektoratets nye, digitale kart gir deg god oversikt over hvor det er ferdselsrestriksjoner.  

 

Når er du for nært?

Fuglunger og egg er godt kamuflerte og kan være vanskelige å se. Skrikende og innpåslitne måker, terner og tjeld er et signal om at du forstyrrer, og for å gi dem fred bør du trekke deg rolig unna. 

Sjøfuglreservatene er skiltet med naturreservatskilt, og ofte med underskilt om ferdselsforbudet. Disse oppdager du gjerne etter at du har kommet for nær, og vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med hvor verneområdene er og hvor ferdselsbestemmelsene gjelder. Husk at fuglene kan ha små unger også i perioden etter ferdselsforbudet, samt at sjøfugl også hekker utenfor verneområdene – vis hensyn også her!

Vis også hensyn til sjøfuglflokker som ligger på vannet eller oppholder seg i gruntvannsområder, både i og utenfor verneområdene. I Oslofjorden finnes det i dag flere fritidsbåter enn sjøfugler, og det er viktig at vi ikke skremmer fuglene unødvendig. Fugler som blir skremt taper både tid og krefter de heller kunne brukt på matsøk og ungepass. 

Forvaltning av sjøfuglreservatene

Statsforvalteren har laget forvaltningsplaner for sjøfuglreservatene i indre Oslofjord. Disse skal sikre en enhetlig forvaltning av verneområdene, og gir blant annet konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og overvåkning.

Statens naturoppsyn har ansvaret for oppsyn, og håndhever ferdselsforbudet sammen med politiet og Skjærgårdstjenesten.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.