Høring av endring av grense for Hansemakerkilen naturreservat

Grimsøy bru ved Hansemakerkilen foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken
Grimsøy bru ved Hansemakerkilen foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Et forslag om å endre grensen for Hansemakerkilen naturreservat i Sarpsborg kommune er nå ute på høring. Alle kan uttale seg til forslaget innen 15.10.2021.

Publisert 16.09.2021

Viken fylkeskommune planlegger å skifte ut den gamle brua til Grimsøya i Sarpsborg. Brua ligger inntil grensen for våtmarksreservatet Hansemakerkilen. Selv om planleggerne har forsøkt å unngå inngrep i det vernede området, krever de nåværende planene at det «tas» 354 kvadratmeter vernet areal. Som erstatning for dette tilbyr fylkeskommunen et like stort tillegg til reservatet noen hundre meter lenger mot sørvest. Det er forhandlet med grunneieren om dette.

Du finner høringsbrevet, og søknaden med flere vedlegg, i høyremenyen.

Slik gir du innspill

Uttalelser til forslaget sendes innen 15.10.2021 på e-post til sfovpost@statsforvalteren.no

Alternativt kan uttalelser sendes per post til:

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss.

Husk å oppgi saksnummer 2020/2505 i tittelen i høringsuttalelsen.

Videre saksgang

Etter høringen vil Statsforvalteren gjennomgå høringsuttalelsene og deretter skrive en eventuell anbefaling til Miljødirektoratet. Direktoratet vil så avgjøre om det skal gjøres en grenseendring.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.