Klima- og miljøvernavdelingens rapporter

Vi produserer rapporter innen flere fagfelt. Nedenfor finner du oversikt over rapporter utgitt fra og med 2019 og frem til i dag. Rapporter fra 2018 og tidligere finner du via lenkene til høyre.

Publisert 25.01.2019

2023

1/2023 Forvaltningsplan for Viernbukta naturreservat

2022

8/2022 Forundersøkelser i Blylagdammen dyrefredningsområde Nesodden kommune

7/2022 Revidert skjøtselsplan for slåttemark ved Røde Roppestad, Halden kommune, Viken

6/2022 Revidert skjøtselsplan for slåttemark på Finnsvikøya, Halden kommune, Viken

5/2022 Skjøtselsplan for slåttemark ved Havna øst, Hvaler kommune

4/2022 Revidert skjøtselsplan for slåttemark ved Hauglund, Halden kommune, Viken

3/2022 Revidert skjøtselplan for slåttemark ved Kilebutangen, Rakkestad kommune, Viken

2/2022 Handlingsplan for rød skogfrue i Norge - Arbeid og status 2021

1/2022 Skjøtselsplan for slåttemark på Bøensætre, utvalgt kulturlandskap, Aremark kommune, Viken

2021 (inkluderer rapporter fra 2019 og 2020)

23/2021 Skjøtselsplan for Ødegårdsstranda, Hvaler kommune, Viken   

22/2021 – Skjøtselsrapport 2021 for Kalkbruddet (Gjellebekkmyrene naturreservat, Lier)

21/2021 – Skjøtselsrapport for Kalvøya naturreservat, Bærum

20/2021 – Skjøtselsrapport for Skjøttelvika-Eplevika (Solfjellåsene naturreservat, Asker)

19/2021 – Oppfølging i 2021 av erstatningsdammer for salamander anlagt i Follo, Asker og Lier i perioden – 2003-2010

18/ 2021 – Skjøtselsplan for Nedre Svartedal, Skiptvet kommune, Viken fylkeskommune (slåttemark)

17/2021 – Skjøtselsplan for Lille Rød, Hvaler kommune, Viken fylkeskommune (slåttemark)

16/2021 – Salamanderkartlegging i utvalgte ynglelokaliteter i Oslo og Bærum kommuner

15/2021 – Skjøtselsplan for tre lokaliteter med honningblom (Herminium monorchis) i Ytre Hvaler nasjonalpark, Østfold fylke

14/2021 – Skjøtselsplan for Spjærholmen, Hvaler kommune, Viken

13/2021 – Skjøtselsplan for Letretangen, Fredrikstad kommune, Viken fylke

12/2021 – Skjøtselsplan for Bekakoia, Våler kommune, Viken

11/2021 – Skjøtselsrapport for Kalkbruddet (Gjellebekkmyrene naturreservat, Lier), 2020

10/2021 – Sammenstilling av vannkvalitetsovervåking av forsuring fra 1986 til 2017 i innsjøer og tjern i Oslo og Akershus

9/2021 – Overvåkning av kystlynghei Ytre Hvaler nasjonalpark

8/2021 – Honningblom Herminium monorchis - status i Norge

7/2021 – Bestemmelse av 3420 blomsterfluer (Diptera Syrphidae) samlet i Norge i perioden (1994) 2006 –2017

6/2021 – Kartlegging av rødknappsandbie i Oslo og Viken 2021

5/2021 – Telling av myrflangre i Buskerud i 2020

4/2021 – Oppsummering av tiltak i 2021 for bevaring av heroringvinge Coenonympha hero i Asker og Bærum

3/2021 ­– Oppsummering av tiltak i 2019 for bevaring av heroringvinge Coenonympha hero i Asker og Bærum

2/2021 – Søk etter dragehodeglansbille Meligethes norvegicus på Hadeland i 2020

1/2021 – Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Oslo og Viken