Lisensfelling av ulv midlertidig stanset i deler av Viken og Innlandet

Et ulvepar med en genetisk viktig hannulv ble i januar flyttet til Østfold fra Innlandet. Dette ulveparet er på vandring, og for å hindre felling av det genetisk viktige individet er lisensfelling i enkelte områder utenfor ulvesonen midlertidig stanset. Området ble justert den 1. mars. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.02.2021, Sist endret 01.03.2021

Området ble i samråd med Statsforvalteren i Innlandet justert den 1. mars.

Området som nå er unntatt fra lisensfelling omfatter Eidsvoll kommune øst for Mjøsa og Vorma, og Nes kommune øst for Vorma og nord for Glomma. Videre unntas det for lisensfelling i Stange og Nord-Odal kommuner, Elverum kommune vest for Glomma og sør for Fv 25, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger og Sør-Odal kommuner vest og nord for Glomma, Løten kommune sør for Rv 3/Fv 25. 

Det betyr at det igjen er åpnet for lisensfelling i hele Lillestrøm og Ullensaker kommuner utenfor ulvesonen, og i Nes kommune nord for Glomma og vest for Vorma, og Eidsvoll kommune vest for Vorma. 

Statsforvalterene vil informere om eventuelle endringer i lisensfellingsområdet på kvotetelefonen for lisensfelling av ulv, tlf 954 52 101, samt på SMS til registrerte lisensjegere.

Statsforvalterne i de to fylkene er gitt myndighet av Klima- og miljødepartementet til å stanse lisensfellingen utenfor ulvesonen midlertidig dersom det er behov for det for å hindre at genetisk viktig ulv blir felt. Vi vurderer situasjonen fortløpende og vil åpne for lisensfelling igjen så snart det er mulig å gjøre det. Vi er ikke kjent med at det er andre ulver i det aktuelle området som nå ikke kan felles på grunn av stansen i lisensfellingen. 

Den skandinaviske ulvebestanden er sterkt innavlet, og det er derfor viktig å ta vare på ulver som kan bringe nye gener inn i bestanden. 

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen foregår fra 1. desember til og med 31. mai. Per 28. februar gjenstår det en kvote på 8 ulver utenfor ulvesonen i region 4 og 5.