Kvotejakt på gaupe i 2021

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 starter 1. februar. Fra jaktstart er det tildelt en kvote på 28 gauper som er fordelt på fire jaktområder i regionen. To av disse jaktområdene berører Viken. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.01.2021, Sist endret 31.01.2021

Det er rovviltnemnda som har åpnet for jakt på gaupe i rovviltregion 2. Totalkvoten for regionen er på 32 dyr, hvorav maksimalt 12 hunngauper eldre enn ett år. 4 dyr, inkludert tre voksne hunndyr, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene som kommer i løpet av jaktperioden. Oversikt over felte dyr i region 2 finner du her (lenke)

Mordyr i lag med unger er unntatt fra tillatelsen 1.- 14. februar.

Vedtaket var påklaget, men klagen ble ikke tatt til følge. Både Rovviltnemndas vedtak og klagevedtaket fra Klima- og miljødepartementet i saken finner du på Miljøvedtaksregisteret, se lenke til høyre. 

Informasjonen i denne artikkelen er også oppsummert i dokumentet som du finner til høyre på denne siden. Dette kan for eksempel skrives ut eller lagres på en smartelefon for å være tilgjengelig under jakt.  

Kvoten er fordelt på følgende jaktområder, se også kart under: 

  • Jaktområde 1: Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner, samt deler av Kongsberg og Ringerike, i Viken fylke – 10 dyr inkl. tre voksne hunner.
  • Jaktområde 2: Midtre og vestre deler av tidligere Telemark fylke og Bykle og Valle kommuner i Agder – 10 dyr inkl. tre voksne hunner.
  • Jaktområde 3: Hole, Modum, Lier, Øvre Eiker og Drammen kommuner, samt deler av Ringerike og Kongsberg kommuner, i Viken fylke. Holmestrand, Horten, Tønserg, Sandefjord, Larvik, Siljan og Porsgrunn kommuner, samt deler Skien kommune, i Vestfold og Telemark fylke– 5 dyr inkl. to voksne hunner.
  • Jaktområde 4: Nome, Bamble, Kragerø, Drangedal og Nissedal kommuner, samt deler av Skien kommune i Vestfold og Telemark. Åmli, Froland, Vegårdshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Agder – 3 dyr inkl. én voksen hunn.
  • Jaktområde 5 - kvotefritt område: Beiteprioritert område i Aust-Agder (Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand) – kvotefri jakt.

Oversikter og jaktområder og kvoter ved jaktstart

SMS-varsling og kvoteinformasjon

Jeger plikter å registrere seg på Statsforvalternes SMS-varsling for lisens- og kvotejegere og å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote på kvotetelefon 32 26 67 00. Ved lav gjenstående kvote er det jegers ansvar å sjekke kvotetelefonen ofte eller påse at det er dekning på telefonen for å motta SMS-varsling om stans i jakta. Registreringsside for SMS-varslingen finner du ved å trykke her.

Statsforvalteren i Vestold og Telemark og Statsforvalteren i Agder har egne kvote- og varslingstelefoner. De finner du ved å trykke her. Statsforvalteren het før Fylkesmannen, og siden det er lenket til er ikke oppdatert på dette enda. 

Melding om felt dyr i Viken

Felling av gaupe skal uten opphold og innen 30 min. meldes til Statens naturoppsyn (tlf 975 70 975) og Statsforvalteren (971 35 265). 

Felte dyr skal framvises for kontroll. Undersøkelsen vil bli utført av Statens naturoppsyn.

Innlevering av felte dyr

Jeger eller preparant plikter å sende inn skrott av felt gaupe til vitenskapelig formål innen 1. juli samme år. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes tilfaller dyret i sin helhet Viltfondet. 

Jakttid

Jakttid på gaupe er 01.02. – 31.03. Ved fylt kvote kan jakta stanses tidligere. Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære jaktbestemmelser i medhold av viltloven. Dette innebærer blant annet at en må ha tillatelse fra jaktrettshaver for å kunne utøve jakt.

Krav til aldersgrense, våpen og skyteprøve

Gaupe er definert som storvilt, og aldersgrensen for å jakte gaupe er derfor 18 år. Det er tillatt å jakte gaupe både med haglegevær og rifle. Det er ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn 2 skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Når jakta utøves med rifle er det bare tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss o.l.), og som har en anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meter.  Jegere som ønsker å bruke rifle ved gaupejakt må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. Vi viser til informasjon fra Miljødirektoratet (lenke) om hva som er godkjent skyteprøve for 2020/2021.

Bruk av hund og fangstredskap

Det er lov å bruke løs på drevet halsende hund til jakt på gaupe. Fangst av gaupe er søknadspliktig og krever årlig tillatelse fra Statsforvalteren for den enkelte bås. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal framgå av søknaden.

Tilsyn av bås til fangst av gaupe skal utføres fysisk og/eller visuelt (kikkert) minst hver morgen og kveld.

Ettersøk og kontroll

Den som påskyter gaupe uten å felle, plikter uten opphold å underrette Statsforvalteren og nærmeste politimyndighet, og ved skadeskyting gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk. Enhver som utøver jakt og fangst plikter å la seg kontrollerer av politi eller Statens naturoppsyn, og ved forlangende påvise skudd- eller fangststed.

Kartlegging av gaupebestanden

Påvising av familiegrupper er sentralt i overvåkingen og forvaltningen av gaupebestanden. Spor etter mulige familiegrupper meldes fortløpende til Statens naturoppsyn på telefonnummer 975 70 975, eventuelt via Skandobs.