Miljødirektoratet foreslår høring av tre alternativer i Østmarka

Miljødirektoratet har vurdert alternativene til en nasjonalpark i Østmarka som vi sendte de i desember. Direktoratet mener det er mulig å etablere en nasjonalpark i Østmarka og foreslår at det sendes tre alternativer på høring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.05.2022

De tre alternativene Miljødirektoratet foreslår at sendes på høring er:

  1. Et område på 54,6 km2 med tre delområder adskilt av to kraftlinjetraseer vernes som nasjonalpark. Dagens Østmarka naturreservat foreslås vernet som del av nasjonalparken.
  2. Et sammenhengende område på 34,2 kmvernes som nasjonalpark, kombinert med vern av et naturreservat på 8.8 kmvest for den store kraftledningen som går gjennom Østmarka. Dagens Østmarka naturreservat foreslås også her vernet som del av nasjonalparken.
  3. Et område på 43,2 kmtilsvarende alternativ 2 vernes som naturreservat og det opprettes ikke en nasjonalpark i Østmarka.

Det første alternativet med noen justeringer er utredet i vårt høringsforslag som vi sendte direktoratet i desember, og er det alternativet vi anbefalte. Det andre er vårt alternativ 2, men i kombinasjon med naturreservat. I tillegg mener Miljødirektoratet at det kan høres på et alternativ med bare naturreservat som verneform.

Les mer om Miljødirektoratets vurderinger i brevet som kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Neste skritt i prosessen nå er at Klima- og miljødepartementet skal vurdere de oversendte alternativene før de eventuelt kan sendes på en bred høring.