Frivillig skogvern

Stortinget har satt et mål om at 10 % av skogen i landet vårt skal vernes, og en av våre oppgaver er å bidra til å nå dette målet. På privat grunn gjøres dette gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneier selv tilbyr skogen sin for vern. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.04.2020

Nettsiden frivilligvern.no er et samarbeid mellom Norges skogeierforbund, Norskog og Miljødirektoratet, og her kan du lese mer om hvordan dette arbeidet foregår.

Her finner du også kontaktpersoner hos skogeierorganisasjonene som kan hjelpe deg hvis du er interessert i ordningen og har et område som er aktuelt å tilby for frivillig vern av skog. 

Du er også velkommen til å ta kontakt med oss for å få mer informasjon om ordningen. Kontaktpersoner finner du til høyre/nederst på denne siden.

siden vår om nytt vern legger vi ut informasjon om pågående verneprosesser, herunder saker som er på høring m.m.