Endrede bestemmelser for friluftslivsområder i Oslomarka

Det er i dag vedtatt endringer i verneforskriften for fire friluftslivsområder i Oslomarka.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.12.2021

De fire områdene ligger i Oslo kommune og er vernet som frilfutslivsområder etter Markaloven § 11. Gjennom dette vernet skal viktige områder for friluftslivet bevares uten større inngrep og tilrettelegginger, og naturopplevelsesverdiene skal sikres. I statsråd den 17. desember 2021 ble det vedtatt endrede verneforskrifter i følgende områder:

  • Skjennungsåsen friluftslivsområde
  • Godbekken friluftslivsområde
  • Hauktjern friluftslivsområde
  • Spinneren friluftslivsområde

Endringene går ut på å tilpasse bestemmelsene til det som i dag legges til grunn for nye naturreservater i Oslomarka når det gjelder frilufts- og idrettsaktiviteter. Etter 2015 er det satt færre restriksjoner for tilrettelegging og gjennomføring av organiserte frilufts- og idrettsaktiviteter i nye naturreservater i Oslomarka. Dette medførte at de fire første friluftslivsområdene hadde noe strengere vernebestemmelser for overnevnte aktiviteter enn en rekke nye naturreservater og det nyeste friluftslivsområdet Kopperhaugene og Vindernhøgda. Ved dagens forskriftsendring er disse forskjellene fjernet.

De nye verneforskriftene kan lastes ned i høyre marg. De vil også bli lagt ut på www.lovdata.no.