Anbefaler vern av fem skogområder

Såta - utsikt nordover fra toppområdet Såta Foto: Tom Hellik Hofton

Vi har sendt vår tilrådning om vern av skog i Viken til Miljødirektoratet. Tilrådningen omfatter to nye naturreservater og utvidelse av tre eksisterende naturreservater.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.08.2022

De nye områdene som foreslås vernet er:

  • Kiærmarka, Rakkestad kommune, 58 daa
  • Såta, Flå og Ringerike kommuner, 17 017 daa

Områdene som foreslås utvidet er:

  • Hurdalselvdeltaet, Hurdal kommune, utvidelse på 94 daa
  • Ramfoss, Modum kommune, utvidelse på 141 daa
  • Nannestad kapellangård, Nannestad kommune, utvidelse på 155 daa

Områdene har kommet frem gjennom ordningen med frivillig vern av skog, der skogeier selv tilbyr areal for vern.

Det er gitt mulighet til å uttale seg til områdene gjennom melding om oppstart av verneprosess og høring av et konkret verneforslag med avgrensning og forskrift. 

Statsforvalterens vurdering av innspillene går frem av tilrådningen som kan lastes ned til høyre på denne siden. 

Høringsinnspill, kart og forskrifter kan også lastes ned samme sted.