Anbefaler vern av åtte skogområder

Huldrestry i Fjellsjøhøgda foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Vi har sendt vår tilråding om vern av skog i Viken til Miljødirektoratet. Tilrådingen omfatter fire nye naturreservater og utvidelse av fire eksisterende reservater.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.08.2021

De nye områdene som foreslås vernet er:

  • Lekumelva, Indre Østfold kommune, 62 daa
  • Fjellsjøhøgda, Lunner kommune, 2706 daa
  • Tullebrennhaugen, Lunner kommune, 695 daa
  • Ryfjell, Flå og Nesbyen kommuner, 4262 daa

Områdene som foreslås utvidet er:

  • Rødsåsen naturreservat, Moss kommune, utvidelse på 113 daa
  • Grønliparken (og Ormåsen), Moss kommune, utvidelse på 21 daa
  • Reierskogen, Moss kommune, utvidelse på 198 daa
  • Rudskampen, Nannestad , utvidelse på 2659 daa

I tillegg tilrådes det endringsforskrift og oppdatert kart for Søndre Jeløy landskapsvernområde på grunn av endringer i areal som følge av omgjøring fra landskapsvernområde til naturreservat.

Områdene har kommet frem gjennom ordningen med frivillig vern av skog, der skogeier selv tilbyr areal for vern. 

Det er gitt mulighet til å uttale seg til områdene gjennom melding om oppstart av verneprosess og høring av et konkret verneforslag med avgrensning og forskrift. 

Statsforvalterens vurdering av innspillene går frem av tilrådningen som kan lastes ned til høyre på denne siden. 

Høringsinnspill, kart og forskrifter kan også lastes ned samme sted.