Statusoppdatering for kartlegging av viktige naturtyper i Akershus-delen av Viken

En fersk rapport viser oppdatert status for kartlegging av viktige naturtyper i kommunene som tidligere tilhørte Akershus. Rapporten forteller hvilket kunnskapsgrunnlag man har om viktige naturtyper i disse kommunene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.02.2021

Hensikten med rapporten er å få best mulig oversikt over kartleggingsstatus for naturtyper og behov for videre kartlegging i denne delen av Viken. Målgruppen for rapporten er i første rekke forvaltningen på kommune- og fylkesnivå. Rapporten viser at mange av de tidligere Akershus-kommunene er godt kartlagt for viktige naturtyper, men at det fremdeles er behov for mer kartlegging for å tette kunnskapshull. Rapporten vil derfor være et nyttig verktøy, blant annet i arbeidet med kommune- og reguleringsplaner.

Det er Viken fylkeskommune som har bestilt oppdateringsrapporten, og firmaet BioFokus har utarbeidet den. Rapporten er en oppdatering av rapport 5/2014 Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Akershus, utgitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.