Vi samordner statlige innsigelser

Fra i år av skal fylkesmennene samordne alle statlige innsigelser i plansaker.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.01.2019

Tidligere har noen Fylkesmenn som en prøveordning samordnet statlige innsigelser. Nå er ordningen innført nasjonalt, og alle fylkesmenn skal dermed samordne statlige innsigelser oversendt statlige myndigheter etter 1. januar i år.

Enklere å forholde seg til færre aktører

En innsigelse er en innvending mot en kommunal plan, som medfører at planen ikke kan vedtas slik den er. Flere ulike statlige aktører kan i dag fremme innsigelser til planer som er i strid med ulike statlige føringer.

Nå skal fylkesmennene samordne statens innsigelser før de sendes kommunen. Fylkeskommunene, Sametinget og nabokommuner omfattes ikke av ordningen – disse fremmer fremdeles sine egne innsigelser uten samordning.

Endringer med ny ordning

Dette innebærer at alle innsigelser som fremmes til planforslag etter plan- og bygningsloven i vårt område skal sendes Fylkesmannen i Oslo og Viken fra 2019.

For å ha tilstrekkelig tid til samordning må innsigelsen fremmes til oss 2 uker før ordinær høringsfrist. Vi sender så et samordnet brev til kommunen med alle innsigelser.

I de sakene der det ikke fremmes innsigelse skal uttalelsen sendes kommunen som vanlig.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.