Vis fram naturmangfoldet i kommunale planer

Kommunene kan søke økonomisk støtte til å lage kommuneplaner som synliggjør lokalt naturmangfold. Søknadsfristen for støtte er 6. mai.

Publisert 24.04.2020

Miljødirektoratet oppfordrer kommuner til å lage kommunedelplaner som inkluderer ivaretakelse av naturmangfold og gir økonomisk støtte til dette. Prosjektet har pågått siden 2016 og er et viktig ledd i å ivareta biologisk mangfold.

Kommunene trenger ikke å stå foran en revidering eller rullering av kommuneplanens arealdel for å delta i prosjektet. I søknaden skal det beskrives kort hvorfor kommunen ønsker å delta, hvordan prosjektet skal organiseres og hvordan kommunen vil sikre medvirkning fra innbyggere og andre interessenter i prosjektet.

Les mer om prosjektet via lenken til høyre på denne siden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.