Tilgang til sensitive artsdata

I Oslo og Viken er registreringer av hekkeområde og yngleområde for utvalgte arter av fugler og pattedyr skjermet for allment innsyn. Dette kalles for "sensitive artsdata". Fylkesmannen kan gi ansatte i kommunene tilgang til en passordbeskyttet kartløsning som viser sensitive artsdata.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.11.2020

Begrunnelse for skjerming, er at åpen tilgang kan føre til at arten eller stedet der den forekommer, blir utsatt for uheldige negative påvirkninger, som forstyrrelse, etterstrebelse, eller ødeleggelse. 

Kommunene søker om tilgang

Fylkesmannen kan gi ansatte i kommunene tilgang til en passordbeskyttet kartløsning som viser sensitive artsdata. Tilgangen er personlig, og det er i utgangspunktet tiltenkt at 1-2 personer i kommunen får tilgang, men her må kommunen selv vurdere behovet.  

Søknad om brukertilgang sendes til fmovpost@fylkesmannen.no. Gi en kort beskrivelse av arbeidsoppgaver hvor innsyn er relevant, og spesifiser kommune(r) og arter (enkelte/alle arter) som det ønskes innsyn i. Ta med navn, tittel, telefon, e-post og postadresse til arbeidsplass. Fylkesmannen gjør en konkret vurdering av om det kan gis tilgang, etter gitte retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata

Sertifiserte tømmerkjøpere kontakter Miljødirektoratet for å søke om tilgang til sensitive artsdata. 

Les mer hos Miljødirektoratet

Les mer om sensitive artsdata, retningslinjer for håndtering av data og muligheter for innsyn på nettsidene til Miljødirektoratet

Kontaktpersoner