Informasjon til kommunene om pollinerende insekter

I disse dager sender Fylkesmannen ut informasjonsbrev om pollinerende insekter og hvordan kommunene kan bidra til å ivareta disse insektene som vi er så avhengige av.

Publisert 11.11.2020

Pollinerende insekter er essensielle både for å opprettholde matproduksjonen og våre økosystemer. På grunn av arealendringer generelt og intensivering i jordbruket spesielt, er de pollinerende insektene på tilbakegang, også i Norge. Vi ønsker å informere alle våre kommuner om dette, og samtidig bidra med informasjon og veiledning om hvordan kommunene kan bidra til å snu denne utviklingen. Gjennom den kommunale arealplanleggingen kan det legges til rette for pollinerende insekter. Alle kommuner har arealer som kan gjøres mer pollinatorvennlige. Dette kan ofte gjøres med enkle midler. I tillegg er det muligheter til å få hjelp.

Deler ut tilskudd

Fylkesmannen kan dele ut tilskudd til tiltak som restaurering, skjøtsel, etablering av leveområder eller til tiltak som skaper spredningskorridorer mellom viktige leveområder for pollinerende insekter. Vi kan også veilede og informere om insektenes levesett og om blomster som er særlig attraktive for pollinatorer.

Brosjyrer om pollinerende insekter

Fylkesmannen har laget brosjyrer om de viktigste ville pollinatorene, humlene og de solitære biene, og om fremmede plantearter som ikke bør brukes i blomstermenyen, de såkalte hagerømlingene. Mangfoldet av humler og andre villbier er særlig stort i Oslo og Viken. Flere av våre kommuner er viktige for bevaring av villbier på et nasjonalt nivå. 

– Ved å lage informative brosjyrer om våre viktigste pollinatorer, håper vi å inspirere kommunene til å være mer bevisst sin rolle som aktive tilretteleggere for pollinerende insekter, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Øystein Røsok.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.