Ny veileder for kommunal klimatilpasning

I 2018 ble det vedtatt nye statlige planretningslinjer (SPR) for klima og energi og klimatilpasning. Miljødirektoratet har siden da jobbet med å utarbeide veiledning til SPRen, og 5. desember ble veilederen lansert. Den vil være et viktig hjelpemiddel for kommunene i deres planarbeidet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.01.2020

Regjeringen vedtok i 2018 nye statlige planretningslinjer for klima og energi og klimatilpasning. Miljødirektoratet har i samarbeid med andre berørte etater utarbeidet en veileder til den delen av de statlige planretningslinjene som omhandler klimatilpasning. Veilederen er interaktiv, og kan hjelpe med klimatilpasningsarbeidet gjennom alle ledd i en planprosess. 

Veilederen viser hvordan man kan ivareta klimatilpasning på ulike plannivåer, og hjelper saksbehandlere å finne relevante veiledere fra sektormyndigheter. 

Veilederen er ment for kommunale saksbehandlere som skal ivareta hensynet til klimaendringer i planarbeidet. Den er også relevant for andre forvaltningsnivåer og private aktører som utfører tjenester for forvaltningen eller utvikler forslag til planer. 

Lenke til veilederen, som ligger på Miljødirektoratets nettsider, finner du i menyen til høyre.