Tilsyn med kunstgressbaner som benytter plastholdig innfyll

Bilde: Statsforvalteren i Oslo og Viken
Bilde: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har kontrollert om idrettsbaner har gjennomført nødvendige tiltak for å forhindre plastgranulat på avveie.

Publisert 27.09.2022

Bakgrunn – nye krav til idrettsbaner

Den 1. juli 2021 kom det nye regler, som stiller krav til utforming og drift av kunstgressbaner som bruker plastholdig fyllmateriale. Det nye regelverket ble innført ved ikrafttredelse av kapittel 23A i forurensningsforskriften.

Hensikten med forskriften er å hindre spredning av plastgranulat fra idrettsbaner. Miljødirektoratet har anslått at omtrent seks prosent av gummigranulatet havner utenfor banene hvert år, og at gummigranulat, kunstgress og annet fallunderlag fører til et årlig utslipp av mikroplast på omtrent 6 000 tonn. Gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være den nest største landbaserte kilden til mikroplast i Norge.

Landsomfattende tilsynsaksjon

På oppdrag fra Miljødirektoratet har statsforvalterne i hele Norge gjennomført tilsyn for å kontrollere at de ansvarlige overholder kravene i forskriften.

Et viktig mål med aksjonen var også å sikre at de ansvarlige kjenner til hvilke regler som gjelder, og en viktig del av tilsynene gikk derfor ut på å gi veiledning til idrettsforeningene og kommunene som drifter banene.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomført 13 tilsyn med 26 kunstgressbaner som benytter seg av plastholdig fyllmateriale.

Resultater fra tilsynene

Rapportene fra de enkelte tilsynene i Oslo og Viken kan laste ned via lenken til høyre.

Flere av kunstgressbanene som ble besøkt under aksjonen manglet tiltak for å hindre spredning av plastgranulat via brukere eller maskiner. Det var også flere anlegg som manglet god informasjon til brukerne om tiltak for å forhindre spredning av granulat.

Under alle tilsynene ble det påpekt mangler knyttet til skriftlig dokumentasjon.

Inspeksjonsrapporter og videre oppfølging

De ansvarlige for idrettsbanene som ble besøkt i Oslo og Viken har fått en frist til 1. november på å rette opp forhold hvor de er i brudd med forskriftskravene.

Miljødirektoratet vil utarbeide en rapport med en oppsummering av aksjonen i høst.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.