Midlertidig tillatelse til snødeponi i Bærum kommune

Bærum kommune har fått midlertidig tillatelse til snødeponi. Klagefrist er 23.02.2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.02.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Bærum kommune midlertidig tillatelse til å deponere snø ved Bjerkeveien 30 i Lommedalen i Bærum kommune. Det er gitt tillatelse til å deponere inntil 30 000 m3 snø i løpet av en sesong. Statsforvalteren har stilt vilkår til driften av snødeponiet for å begrense forurensningen fra tiltaket. For detaljerte rammer og krav vises det til vedtak og tillatelse som er lagt til gjennomsyn under «Dokumenter» til høyre.

Rett til å klage

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 23.02.2021

En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.

Klagen skal gis skriftlig og sendes per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eventuelt per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss.

Vi ber om at klagen merkes med referanse 2020/20805.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.