Miljødirektoratet opprettholder kravet om nitrogenfjerning på Fuglevik

Fuglevik, Moss kommune. Foto: Hege Heløe

Miljødirektoratet har oppretholdt Statforvalterens krav om fjerning av nitrogen ved Fuglevik renseanlegg i Moss kommune. Renseanlegget må fjerne minst 70 prosent nitrogen fra avløpsvannet, før det slippes ut i Oslofjorden. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.06.2022

I 2020 søkte MOVAR IKS, som drifter Fuglevik renseanlegg i Moss, om ny tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann. Statsforvalteren i Oslo og Viken svarte med å kreve at anlegget må fjerne minst 70 prosent av nitrogenet fra avløpsvannet.

MOVAR IKS klagde på vedtaket. Miljødirektoratet har nå besluttet å opprettholde kravet fra Statsforvalteren om nitrogenfjerning.

Les mer om avgjørelsen på Miljødirektoratets nettside