Kartlegging av mottak for jord- og steinmasser

Vi ber kommunene om informasjon om anlegg som tar imot jord- og steinmasser som ikke er forurenset. Informasjonen skal brukes til å få oversikt over hvor mange anlegg som må ha tillatelse som følge av endring i avfallsregelverket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.03.2020

Massemottak må snart ha tillatelse etter deponiforskriften

Deponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset trenger i dag ikke tillatelse etter avfallsforskriften til deponering av avfall. Dette er et særskilt norsk unntak som ikke er i tråd med deponidirektivet i EU, og Miljødirektoratet jobber med å endre forskriften. Etter endringen må massemottak som deponerer jord- og steinmasser som ikke er forurenset ha tillatelse etter avfallsforskriften. 

Overskytende jord- og steinmasser skal disponeres i tråd med avfallsregelverket

I Miljødirektoratets faktaark om mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset, står det at overskytende jord– og steinmasser fra samferdselsutbygging og annet anleggsarbeid normalt skal regnes som næringsavfall. Slike masser skal dermed disponeres i tråd med avfallsregelverket.

I faktaarket er det informasjon om hva som er ment med jord- og steinmasser som ikke er forurenset, og hva reglene i forurensningsloven betyr for disponering av slike masser. En type disponering vil være deponering på et massemottak avsatt til dette formålet i kommunens reguleringsplan.

For å få oversikt over hvor mange massemottak som må ha tillatelse som følge av forskriftsendringene Miljødirektoratet nå jobber med, har Miljødirektoratet bedt fylkesmennene om å kartlegge aktuelle mottak.

Hva slags anlegg er aktuelle?

De fleste massetipper/massemottak er i dag regulert etter regelverk kommunen forvalter, og vi ber derfor kommunene opplyse om aktuelle anlegg.

Vi ber kommunen opplyse om massemottak:

  • der massene er plassert permanent
  • som tar imot jord og stein som ikke er forurenset, fra flere aktører og/eller prosjekt, over lengre tid
  • som er i drift eller skal drive videre

I menyen på høyre side ligger brev vi har sendt til kommunene, og link til Miljødirektoratets faktaark om massedisponering. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.