Avfallsdeponier i drift

Liste over avfallsdeponier i Oslo og Viken.

 

Navn

Lokalisering (kommune)

Eier

Type deponi

Stegen avfallsplass og deponi

Indre Østfold

Indre Østfold renovasjon AS

ordinært og inert

Skjørten Massemottak

Indre Østfold

Skjørten massemottak AS

inert

Lindum avfallsdeponi

Drammen

Lindum avfallsdeponi

ordinært

Borge pukkverk avfallsdeponi

Fredrikstad

Ole og Peder Ødegård AS

ordinært og inert

Øra avfallsplass

Fredrikstad

Frevar KF

ordinært og inert

Rokke avfallsanlegg

Halden

Halden kommune, kommunalteknikk

ordinært og inert

Oredalen deponi og avfallsanlegg

Asker 

Lindum Oredalen AS

ordinært

Gomsrud avfallsdeponi (II)

Kongsberg

Kongsberg kommune (teknisk sektor)

ordinært

Egge deponi for inert avfall

Lier

Lindum

inert

Solgård Avfallsplass

Moss

Movar IKS

ordinært og inert

Herstua

Nannestad

Herstua Miljø AS

inert

Esval Miljøpark - deponi

Nes

Esval Miljøpark KF

ordinært og inert

NOAH Engadalen

Nittedal

NOAH Engadalen AS

inert

Røyken Grovfyllplass - deponi

Asker 

Røyken grovfyllplass AS

ordinært

Gatedalen miljøanlegg

Sarpsborg

Sarpsborg kommune

ordinært og inert

ROAF Miljøpark - deponi

Skedsmo

Romerike avfallsforedling IKS (ROAF)

ordinært

Asakveien

Lillestrøm

Norsk Gjenvinning m3 AS

inert

Esval Sørum

Lillestrøm

Veidekke Entreprenør AS

inert

Dal Skog (ØRAS)

Ullensaker

Øvre Romerike avfallsselskap IKS (ØRAS)

ordinært

Breie deponi for inert avfall

Ål

Hallingdal renovasjon

inert

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.