Veiledende kostnader for skogkultur 2023

Vi har oppdatert våre veiledende maksimale kostnader for skogkulturtiltak i Oslo og Viken. Her er også satser for godtgjøring av skogeiers eget arbeid.

Publisert 14.03.2023

Du finner dokumentet i høyremargen på denne siden.

Kommunene bes benytte dette som en del av grunnlaget for sine vurderinger og godkjenninger ved tildeling av tilskudd, og når det foretas utbetaling fra skogeiers skogfondskonto i 2023.