Veiledende kostnader for skogkultur 2023

Her finner du veiledende maksimale kostnader for skogkulturtiltak i vår region. Her er også satser for godtgjøring av skogeiers eget arbeid.

Publisert 14.03.2023

Du finner dokumentet i høyremargen på denne siden.

Kommunene bes benytte dette som en del av grunnlaget for sine vurderinger og godkjenninger ved tildeling av tilskudd, og når det foretas utbetaling fra skogeiers skogfondskonto.

Veiledende kostnader er ment som et hjelpemiddel for kommunene til å se hvor kostnadsnivået ligger i forhold til fylkessnittet. 

De veiledende kostnadene ble sist oppdatert for Oslo og Viken vinteren 2023, og inkluderte tall fra 2022.